Crearea și activarea cardului Meditur de elev

Crearea și activarea cardului Meditur de elev

Consiliul Local al Municipiului Mediaș, prin HCL nr. 335/2020 a aprobat acordarea gratuității pe perioada fiecărui an calendaristic, pentru toti elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesional și de ucenici, elevii din învățământul postliceal).

Activarea cardului pentru elevii care au deja card Meditur – elevii trebuie să se prezinte la punctele de vânzare ale societății Meditur SA din Gura Câmpului – str. 1 Decembrie, nr. 23 și Cartierul Vitrometan- str. Milcov.

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, indiferent de domiciliu, care nu au card Meditur – pentru a beneficia de gratuitatea pe mijloacele de transport public local din Municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, prestat de Meditur SA, solicită operatorului de transport Meditur SA emiterea unui card Meditur. Documente necesare pentru eliberare:

  • Copie după cartea de identitate (cei trecuți de 14 ani) sau copie după certificatul de naștere
    (cei până la 14 ani);
  • Copie după carnetul de elev vizat pe anul în curs;
  • Cerere pentru emiterea unui card Meditur de elev, completată.

Toate aceste documente de pot completa și atașa on-line pe site-ul nostru, meditur.ro sau la adresa de e-mail abonamentelev@meditur.ro, sau la punctele de vânzare a societății Meditur.

Elevii care au schimbat unitatea de învățământ au obligativitatea de a anunța operatorul de transport în comun al Municipiului Mediaș, printr-o notificare care se poate găsi pe site-ul meditur.ro, la secțiunea „Abonamente elevi”. Completarea formularului „Notificare schimbare unitate de învățământ”, se poate face fie la punctele de vânzare mai sus menționate, fie on-line pe site-ul nostru meditur.ro.

Elevii care nu dețin carnet de elev (clasa pregătitoare) vor circula pe baza unei adeverințe eliberate de unitatea de învățământ acreditată/autorizată la care sunt înscriși.

Până la primirea cardurilor sau activarea cardurilor Meditur TOȚI ELEVII VOR CIRCULA DOAR PE BAZA CERERII DE EMITERE CARD SAU CERERII DE ACTIVARE CARD.