Meditur SA

MEDITUR SA este singurul operator din municipiul Mediaş, care efectuează transport public de persoane în baza unui contract de concesiune. Acesta a fost încheiat în baza Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, respectiv H.G. nr. 955/2004, MEDITUR SA Mediaş, este societate comerciala pe actiuni, avand ca acţionar unic CONSILIUL LOCAL Mediaş.

Trimite online Cererea
Emitere Card Elevi
Descarcă Cererea
Emitere Card Elevi
Trimite online Cererea
Activare Abonament Elevi
Descarcă Cererea
Activare Abonament Elevi